Vaasan ylioppilastalon historia ulottuu Vaasan kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan perustamiseen saakka jolloin ensimmäiset ajatukset omasta ylioppilaskiinteistöstä nousivat esiin. Itse hanketta on vuosien saatossa viety eteenpäin enemmän ja vähemmän aktiivisesti – ylioppilastaloa on kaavailtu niin Leipätehtaan tiloihin kuin Hovioikeudenpuistikolle rautatieaseman läheisyyteenkin.

Ylioppilastalon rahoittamiseksi järjestelmällinen työ aloitettiin 1983 perustamalla kehittämisrahasto hanketta varten. Rahaston varojen hankinta perustui jäsenmaksuihin, oman liiketoiminnan tuottoihin ja keräyksiin. Runsaan kahdenkymmenen vuoden työn jälkeen alkoi aktiivinen toiminta talon hankkimiseksi, ja vuonna 2005 anomuksen jälkeen kaupunki myönsi ylioppilaskunnalle varauksen Yliopistonrannan tontille. Kilpailun jälkeen ylioppilastalon arkkitehdiksi valittiin Arkkitehtitoimisto Aitoaho & Viljanen. Seuraavana vuonna kehittämisrahasto purettiin siirtäen omaisuus ylioppilastaloa varten perustetulle Kiinteistöosakeyhtiö Vaasan ylioppilastalolle.

Opiskelijoilta saatujen nimiehdotusten pohjalta ylioppilastalon nimeksi hioutui Domus Bothnica – Vaasan ylioppilastalo. Rakennusprojekti päätettiin toteuttaa yhdessä Palosaaren Yrityskeskus Oy:n kanssa alkuvuodesta 2007 perustetun yhteisen keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön kautta. Kesällä ylioppilastalolle myönnettiin rakennuslupa ja itse työt aloitettiin elokuun alussa 2007. Peruskiven muurasivat 19.11. Vaasan kaupunginjohtaja Markku Lumio, Vaasan yliopiston rehtori Matti Jakobson ja Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Lauri Vaisto.

Domus Bothnican harjakaisia päästiin viettämään huhtikuussa 2008. Ylioppilastalo valmistui lopullisesti käytettäväksi saman vuoden loppukesästä, ja Vaasan yliopiston ylioppilaskunta sekä yläkerroksissa vuokralla olevat yritykset muuttivat uusiin toimitiloihin syksyn myötä. Vaasan ylioppilastalo vihittiin käyttöön 24. syyskuuta 2008 – tästä lähtien on talo ollut aktiivisessa käytössä niin toimitilojen kuin juhlasalin ja saunatilojenkin osalta.