Historian bakom Vasa studenthus tar sig tillbaka till grundandet av studentkåren vid Vasa handelshögskola då de första tankarna om en egen studentfastighet kom fram. Själva projektet har utvecklats under åren mer eller mindre aktivt – studenthuset har planerats såväl i Brödfabrikens utrymmen som vid Hovrättsesplanaden nära järnvägsstationen.

För att finansiera studenthuset påbörjades ett systematiskt arbete år 1983 genom att grunda en utvecklingsfond till projektet. Fondens tillgångar skaffades med hjälp av medlemsavgifter, intäkter av den egna affärsverksamheten och insamlingar. Efter drygt tjugo år började den aktiva verksamheten för att skaffa huset och år 2005 beviljade staden efter en ansökan en reservering till en tomt på Universitetsstranden. Efter anbudsförfarandet valdes Arkitektbyrån Aitoaho & Viljanen som arkitekt för studenthuset. Följande år avlades utvecklingsfonden med att egendomen flyttades till Fastighetsaktiebolag Vasa studenthus som grundats med tanke på studenthuset.

Efter de förslag som studenterna gav blev namnet på studenthuset Domus Bothnica – Vasa studenthus. Det beslutades att byggnadsprojektet genomförs tillsammans med Brändö Företagscentrum Ab genom det gemensamma fastighetsaktiebolaget som hade grundats i början av 2007. På sommaren beviljades ett byggnadstillstånd för studenthuset och själva arbetet inleddes i början av augusti 2007. Grundstenen murades den 19 november av Vasa stadsdirektör Markku Lumio, Vasa universitets rektor Matti Jakobson och Vasa studentkårs styrelseordförande Lauri Vaisto.

Taklagsfesten i Domus Bothnica firades i april 2008. Studenthuset blev slutligen färdigt samma år mot slutet av sommaren och Vasa universitets studentkår samt de företag som hyr de övre våningarna flyttade till sina nya lokaler mot hösten. Vasa studenthus invigdes den 24 september 2008 – sedan dess har såväl lokalerna som festsalen och bastuutrymmena använts aktivt.