Domus Bothnica ligger vid havsstranden på Brändö, i närheten av Vasa centrum. I planeringen av huset har den traditionella arkitekturen av bomullsfabriken förenats med de nutida kraven på ett imponerande sätt. Den i tre riktningar öppnande havsutsikten gör att utrymmena är unika och imponerande. Utrymmena har planerats att skapa en harmonisk helhet som utnyttjar den egenartade havsstrandstomtens specialdrag. På första våningen i Domus Bothnica ligger festsalen och bastuavdelningen som kan hyras för olika evenemang. Mitt i studenthuset ligger atriumgård av 70 kvadratmeter vilken belyser hela byggnaden. Domus Bothnica befrämjar Vasa stads image som universitetsstad vilket har en stark symbolisk betydelse för högskolestuderanden i Vasa. I sin tur skapar studenthuset en stark förbindelse mellan företagsvärlden och studeranden som befrämjar samarbetet. I den andra och tredje våningen finns det utrymmen som kan hyras av företag och gemenskaper. Den första och halva andra våningen har hyrts av studentkåren vid Vasa universitet – den tredje och hälften av den andra våningen styrs av Brändö Företagscentrum Ab. Kontorsutrymmena har planerats till mångsidiga utrymmen vilka fyller de nutida och framtida kraven och betjänar användarnas behov.